Hoppa till innehåll

OM FÖRETAGET

Sura Frakt AB grundades 1968 av Leif Holmberg. År 2007 tog sonen Thomas Karlsson över företaget efter Leif, som efter mer än 40 år som egen företagare kände sig nöjd. Vi har under åren etablerat en bred kundkrets genom att målmedvetet satsat på hög service och flexibilitet och servar idag såväl företag som privatpersoner i hela Mälardalsregionen.

Sura Frakt AB erbjuder er kompletta lösningar för alla typer av avfallshantering och källsortering.

Vi hyr ut olika typer av containers, lastväxlarflak, komprimatorer samt kärl för källsortering och återvinning av kontorspapper.

Vi har utbildade och kunniga förare som kontinuerligt genomgår fortutbildning och har behörighet att transportera farligt gods.

Vi vill att vårt arbete ska minska vår miljöskuld, det vill säga att vi prioriterar att återanvända och återvinna material i största möjliga mån. På vår egen anläggning i Surahammar sorteras allt inkommet material som sedan återvinns och omvandlas till nya resurser så långt det är möjligt. Restmaterialet som i nuläget inte går att omvandla till ny resurs transporteras till VafabMiljö.

Vi på Sura Frakt AB strävar ständigt för att reducera vår påverkan på miljön och erbjuder 

– Tjänster som uppfyller såväl kundens som samhällets miljökrav.

– En produktion som bedrivs med minsta möjliga skada på miljön samt på ett resurssnålt sätt.

– Ett arbete som skall minska vår miljöskuld, det vill säga att återanvända och återvinna restprodukter i största möjliga mån.

– Maskiner, utrustning och metoder utvecklade för återvinning.

– En strävan att reducera vår miljöpåverkan i alla led.

– Ett miljöarbete och ett tänkande som innebär att miljöarbetet aldrig kan anses avslutat.

Vår prioritet är alltid återanvändning därefter ska återvinning ske genom krossning, flisning och nedskärning. Genom effektiv bearbetning skall bygg- och rivningsavfall omvandlas till resurs. För oss är det viktigt att såväl anställda som kunder och leverantörer känner sig delaktiga i miljöarbetet.