Hoppa till innehåll

MILJÖ

gron-atervinning-symboler_30-2501Miljöpolicy

Vi på Sura Frakt AB strävar ständigt för att reducera vår påverkan på miljön och erbjuder därför

-Tjänster som uppfyller såväl kundens som samhällets miljökrav.

-En produktion som bedrivs med minsta möjliga skada på miljön samt på ett resurssnålt sätt.

-Ett arbete som skall minska vår miljöskuld, det vill säga att återanvända och återvinna restprodukter i största möjliga mån.

-Maskiner, utrustning och metoder utvecklade för återvinning.

-En strävan att reducera vår miljöpåverkan i alla led.

-Ett miljöarbete och ett tänkande som innebär att miljöarbetet aldrig kan anses avslutat.

Vår prioritet är alltid återanvändning därefter ska återvinning ske genom krossning, flisning och nedskärning. Genom effektiv bearbetning skall bygg- och rivningsavfall omvandlas till resurs. För oss är det viktigt att såväl anställda som kunder och leverantörer känner sig delaktiga i miljöarbetet.

Kvalitetspolicy

Vår personal är företagets främsta resurs, de är ansvarsfulla och motiverade att utföra ett arbete som du som kund är mer än nöjd med. Vårt mål är att vara ett föredöme i trafiken, det eftersträvar vi genom att ha chaufförer som har många års erfarenhet av godstransporter och maskinarbeten. Det skapar säkerhet och trygghet för dig som kund när du anlitar oss.

Sura Frakt AB är ett familjeföretag med låg personalomsättning, det skapar kontinuitet för dig som kund. Varje medarbetare tar stor ansvar för att sköta våra transportuppdrag enlig gällande bestämmelser och underhålla vår fordonsprak så den alltid är i gott skick.

Sura Frakt AB vill genom samarbete och engagemang ständigt utveckla och leverera tjänster och produkter i enighet med dig som kund. Vårt agerande och bemötande ska uppfylla de förväntningar som våra kunder har. Vårt motto är att varje utfört arbete ska vara en rekommendation för kommande arbeten.