SURA FRAKT AB ÄR FÖRETAGET SOM ERBJUDER DIG HELHETSLÖSNINGAR!

Vi hyr ut flak och containers i hela Mälardalsregionen och håller hög service till såväl företag som privatpersoner. Vi erbjuder även transporttjänster och maskinarbeten

Vi på Sura Frakt AB strävar ständigt för att reducera vår påverkan på miljön och erbjuder därför

– Tjänster som uppfyller såväl kundens som samhällets miljökrav.

– En produktion som bedrivs med minsta möjliga skada på miljön samt på ett resurssnålt sätt.

– Ett arbete som skall minska vår miljöskuld, det vill säga att återanvända och återvinna restprodukter i största möjliga mån.

– Maskiner, utrustning och metoder utvecklade för återvinning.

– En strävan att reducera vår miljöpåverkan i alla led.

– Ett miljöarbete och ett tänkande som innebär att miljöarbetet aldrig kan anses avslutat.